Kermur Sire De Legal

2010.04.15. 19:29 | Gondolkodók Klubja |

Legall de Kermeur  (1702 - 1792) francia  sakkozó.
Regence kávéházban gyakran sakkozott, ahova a kor legjobb sakkozói jártak abban az időben, a sakk "Mekkája" volt .
Szívesen és gyakran kávézott Rameau-val, Diderot -val. Talán a világ legjobb sakkozója volt 1755-ig, amíg tanítványától Philidortól ki nem kapott.

  

Philidorról a londoni magazin  a következő képpen írt :

"Ő a legidősebb sakk-játékos Európában... Philidor úr gyakran játszott a Café de la Regence-ban Legalle  mesterrel az ő előkelő professzorával, akinél fiatalabb volt,de aki jobb játékos volt, mint az ő híres tanítványa. Nincs olyan ember, akiben nem maradt meg  személyes emlékként az ő viselkedése  ... egy vékony, sápadt öregúr volt, aki ugyanazon a helyen ült a
Regence kávéházban, ugyanabban kopott  zöld kabátban amelyben akkor láttam, amikor először jártam Párizsban...".
Nevéhez fűződik a Legal-matt, íme: 

Forrás: wikipedia.org   www.csutisk.hu